Fejlesztés Uniós támogatással

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Új geofizikai és kútvizsgáló műszercsoport beszerzése a Timotex Kft-nél

2013. július 17.

EU támogatással fejleszt az Újkígyósi vállalkozás
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretén belül „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére” tárgyú pályázati felhívást tett közzé, melyre a Timotex Kft, mint kedvezményezett 2012. szeptember 6-án projekt javaslatot nyújtott be. A támogatói döntés alapján a cég vissza nem térítendő támogatást nyert vállalkozásának fejlesztésére, mely keretén belül lehetősége nyílt korszerű, komplex geofizikai és kútvizsgáló műszercsoport beszerzésére. A MAG Zrt-vel, mint közreműködő szervezettel a támogatói szerződés 2012. december 21-én jött létre.
Az összesen 35.867.800,- Ft nettó összegű beruházás hazai és EU-s forrásból 23.314.070,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, mely 65 %-a a teljes elszámolható költségnek.
Társaságunk egyik fő tevékenysége az ivóvíz kutatás és az ezzel kapcsolatos vízbázis védelem, monitoring rendszerek kivitelezése, üzemeltetése. A XXI. század egyik fő stratégiai kérdése a lakosság egészséges ivóvíz ellátásának biztosítása. Az ivóvíz bázisok hatékony feltárása, a megfelelő vízadó rétegek felkutatása egyre hangsúlyosabbá válik.
A fejlesztéssel társaságunk jelentős előre lépést tesz az ivóvíz kutatás és feltárás területén.
A mérőműszer több mérési, vizsgálati funkcióval rendelkezik: egyrészt a kutató fúrások geofizikai bemérését teszi lehetővé, a mérőműszerrel meghatározható a vízadó rétegek elhelyezkedése, a vastagsága, vízzáró rétegek, illetve kőzetek pontos mélységének és kiterjedésének határai. Továbbá, a kivitelezett kút ellenőrző vizsgálatával meghatározható a beépített szűrők pontos mélysége, a reométer szondával a szűrőkön a víz beáramlás volumene, a kút belső hőmérséklete, a csövezés pontos méretei. A kút vizsgálat adatot szolgáltat a kút kivitelezésének pontosságára, a kút kapacitásának jellemzésére, az esetleges hibák feltárására.
A mérőműszer alkalmas a kutaknál a mélységi vízmintavétel elvégzésére, ez abban az esetben nagyon fontos információt nyújt, ha a kútba több vízadó réteg termel és az ivóvízben a szabványban meghatározott, ivóvíz minőségi paramétereket meghaladó összetevők vannak. A mélységi vízminták alapján a szűrők vízminősége egyenként meghatározható és így a kedvezőtlenebb paraméterekkel termelő szűrők kizárásával a kútból kitermelhető víz minősége kedvezőbbé válik.
A mérő egységgel az ivóvíz kutatás, a geotermikus fúrások hatékonyságát jelentősen növeljük, a mérések, vizsgálatok eredményeit saját adatbázis létrehozásával, a tervezésnél a beruházások előkészítésénél hatékonyan fel tudjuk használni, mellyel jelentős megtakarításokat érünk el.
A beruházás megvalósításával társaságunk lehetőségei jelentősen bővülnek, így hosszú távon a cég fejlődése biztosított.