Újabb fejlesztés uniós támogatással

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Vállalati folyamatmenedzsment létrehozása a Timotex Kft-nél

2014. január 06.

EU támogatással fejleszt az Újkígyósi vállalkozás
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretén belül „Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” tárgyú pályázati felhívást tett közzé, melyre a Timotex Kft, mint kedvezményezett 2012. november 7-én projekt javaslatot nyújtott be. A támogatói döntés alapján a cég vissza nem térítendő támogatást nyert vállalkozásának fejlesztésére, mely keretén belül lehetősége nyílt komplex vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelmi felület (webshop) létrehozására. A MAG Zrt., mint közreműködő szervezet a támogatói okiratot 2013. január 21-én állította ki.
Az összesen 20.000.000,- Ft nettó összegű beruházás hazai és EU-s forrásból 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, mely 50 %-a a teljes elszámolható költségnek.
Társaságunk egyik fő tevékenysége az ivóvíz kutatás és az ezzel kapcsolatos vízbázis védelem, ivóvíz kutak és monitoring rendszerek kivitelezése, üzemeltetése, valamint vízellátó rendszerek építése. A XXI. század egyik fő stratégiai kérdése a lakosság egészséges ivóvíz ellátásának biztosítása. Az ivóvíz bázisok hatékony feltárása és optimális kihasználása egyre hangsúlyosabbá válik.
A fejlesztéssel társaságunk jelentős előre lépést tesz a munkája során felmerülő adat kezelési, vállalat irányítási és kereskedelmi feladatok bonyolítását illetően.
A beszerzett szoftver 9 fő modulból áll. Ezek az alábbiak:
1. Válalati CRM (Costumer Relationship Management – ügyfélkapcsolat-kezelés), mely lényegében a partnerek felé irányuló folyamatok átfogó kezelése.
2. Gyártás támogatás modul az anyagok, alkatrészek mozgását kezeli a szükséglet számítástól a beszerzésen, felhasználáson keresztül a nyilvántartásig.
3. Humán erőforrás menedzsment a munkavállalók személyi, munkaügyi adatait kezeli, vezeti a munkabérek, adók, járulékok, egyéb juttatások (stb.) számítását, nyilván tartását.
4. Kontrolling és döntés támogatás modul az ügyviteli, vállaltirányítási adatok rögzítését, folyamatos összehasonlítását és elemzését szolgálja.
5. Beszerzés, logisztikai modul a szerződések, ajánlat kérések, rendelések feldolgozását és nyilvántartását biztosítja. A gyártás támogatással kommunikálva több raktárt kezel, készlet szintet figyel, készlet értéket tart nyilván, árlistát kezel, követi a logisztikai láncot. Itt lehet selejtezni, leltárt készíteni, stb.
6. Internetes értékesítés a már jól ismert, más helyeken bevált vállalati webáruház.
7. Munkafolyamat irányítási rendszer illeszti és osztályozza a folyamatokat, feladatokat és erőforrásokat.
8. Elektronikus iratkezelési rendszer a vállalati kommunikációt vezeti (bejövő és kimenő dokumentumok iktatása, tárolása, ügyek hozzárendelése, stb.).
9. Tudásmenedzsment a vállalat által felhalmozott tudást strukturált módon teszi hozzáférhetővé a rendszer szereplői számára.
A beruházás megvalósításával társaságunk lehetőségei jelentősen bővülnek, munkánk minősége ugrás-szerűen javul, így hosszú távon a cég fejlődése biztosított.