Minőségpolitika

Társaságunk alapvető célja, hogy a TIMOTEX KFT. stabil, hosszú távon eredményes vállalkozásként szerepeljen a kútfúrási, kútjavítási, közműépítési, valamint a biogáz hasznosító rendszerek kivitelezési tevékenységek piacán. Mindezt úgy, hogy a minőség folyamatos biztosításával és fejlesztésével, a rendelkezésre álló erőforrásokkal hibátlan szolgáltatást nyújtunk minden megrendelőnknek.

Célunk, hogy az egyre növekvő piaci verseny mellett folyamatosan megfeleljünk vevőink minőségi igényeinek, valamint a törvényi szabályozásoknak és a megszerzett jelenlegi pozíciónkat megtartani és fejleszteni tudjuk.

E célok elérése érdekében az alábbiakra köteleztük el magunkat:

  • A minőségügy iránti elkötelezettség a vezetőség feladata és felelőssége.
  • Biztosítjuk, hogy minden dolgozó megismerje társaságunk minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszerünk céljait, felépítését, megvalósításának módszereit.
  • Vezetőségünk a lehetőségekhez mérten a működéshez szükséges erőforrásokat biztosítja, annak érdekében, hogy a minőségirányítási rendszerünket hatékonyan működtethessük és továbbfejlesszük, valamint ügyfeleink igényeit megfelelően és gazdaságosan teljesíthessük.
  • Munkatársaink folyamatos képzésével, ösztönzésével biztosítjuk a minőség iránti elkötelezettséget.
  • Új tevékenységeink bevezetésénél, a meglévők korszerűsítésénél, valamint szolgáltatásunk fejlesztése során figyelembe vesszük az ügyfelek igényeit.
  • Beszállítóink felé kialakítjuk minőségi elvárásainkat, és kiválasztásuknál arra törekszünk, hogy azoknak megfeleljenek.
  • Folyamatosan kontroláljuk vevőink elégedettségi szintjét.
  • A megszerzett ismeretek birtokában folyamatosan törekszünk a minőségirányítási rendszerünk fejlesztésére.
  • A mindenkori jogszabályoknak, határozatoknak és az általunk vállalt egyéb követelményeknek eleget teszünk.
  • Szoros és folyamatos kapcsolatot tartunk partnereinkkel a minőségi igényeik felmérése, a minőség terén elért eredményeink visszaellenőrzése érdekében.

A TIMOTEX KFT valamennyi alkalmazottjának ragaszkodnia kell a cég minőség politikájához, valamint a Minőségirányítási Kézikönyvünk és a kapcsolódó dokumentumok előírásaihoz. Gondoskodunk arról, hogy ezeket a munkatársaink, és a szolgáltatásainkhoz szorosan kapcsolódó partnereink megértsék és alkalmazzák, valamint biztosítjuk a hozzáférést a nyilvánosság számára is. Ezen dokumentum aláírásával személyesen is megerősítem a fenti célok melletti elkötelezettségünket.

Újkígyós, 2008. augusztus 1.

Oláh Timót
Ügyvezető